7:00 + Szczepana Filanta (pog.)
7:00 + Roberta Wysoińskiego (pog.)
17:00 + r-ców Danutę i Ryszarda Markowskich
17:00 + Helenę, Fabiana i Janusza Chrzanowskich
18:00 + Jana Ronczkowskiego (2 r. śm.)
18:00 + Marię Żochowską (28 greg.)