7:00 + Elżbietę Jałocha (pog.)
7:00 + dziękczynna za zakończenie edukacji, z prośbą o zdanie egzaminu zawodowego
17:00 + Danutę Furmańską (pog.)
18:00 + Piotra Kęsego (33 r. śm.)
18:00 + Henryka Chmielewskiego (4 r. śm.) i Danutę Chmielewską