7:00 + Marcina Kwasiborskiego (pog.)
7:00 + Janinę Kozubską (pog.)
17:00 + Urszulę Jankowską (pog.)
18:00 + Mariannę Sosnowską
18:00 + Tadeusza Wojdała (pog.)