7:00 + Annę Śladowską (pog.)
7:00 + Halinę Gołębiowską (1 r. śm.)
8:00 wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
17:00 + Elżbietę Papierzyńską (pog.)
18:00 + Tadeusza Ciecierę (1 r. śm.)
18:00 + Arkadiusza Kołodziejskiego (pog.)