7:00 + Ryszarda Twardego
17:00 + Wiesława Szczepkowskiego (pog.)
18:00 + Małgorzatę Orłowską (pog.)
18:00 + Henryka Gajewską (pog.)