7:00 + Teresę Urbaczewską (pog.)
17:00 + Ryszarda Niedzielaka (18 r. śm.)
18:00 + Janinę Piekut (1 r. śm.)
18:00 + Jadwigę Boguszewską (pog.)