7:00 + Annę Śladowską (pog.)
17:00 + Jerzego Słowikowskiego (pog.)
18:00 + Henryka Gajewskiego (pog.)
18:00 + Tomasza Sarwińskiego (pog.)