7:00 + Roberta Wysokińskiego (pog.)
17:00 + Grzegorza Kowalczyka
18:00 + Michała Biernackiego (2 r. śm.)
18:00 + Edwarda Gościckiego, d-ków Gościckich i Gawlińskich