7:00 + Urszulę Jankowską (pog.)
17:00 + Józefa Strzeleckiego i Stanisława Kopcińskiego
17:00 + Ryszarda Kazimierczaka (3 greg.)
18:00 + Stanisława Pałkę (25 r. śm.)
18:00 + Jana Józefowicza (3 r. śm.)