7.00 Za śp. Elżbietę Justynę Drozdowską /1 popogrzebowa/
17.00 Za śp. Krzysztofa Kijanowskiego w 1 r. śm.
18.00 Za śp. Józefa Dydaka w 25 r. śm. oraz Jana i Eugenię Chmura
18.00 Za śp. Irenę Marcinkowską /popog./