7:00 + Urszulę Jankowską (pog.)
17:00 + Ryszarda Kazimierczaka (11 greg.)
18:00 + Józefa Tylickiego (4 r. śm.), Henryka Szymańskiego, Ewę i Mieczysława Hiszpańskich
18:00 + Feliksę i Franciszka Dyjasów, Halinę i Władysława Kowalców