7:00 + Elżbietę Jałocha (pog.)
17:00 + Annę Śladowską (pog.)
18:00 + Ryszarda Kazimierczaka (12 greg.)
18:00 + Radosława Kubińskiego (pog.)