7:00 + Ryszarda Kazimierczaka (13 greg.)
17:00 + Marię Kępczyńską (9 r. śm.)
17:00 o Boże błog. i światło Ducha Świętego dla Wiktorii
18:00 + Łukasza Warczakowskiego (15 r. śm.)
18:00 + Kazimierza Kozłowskiego (10 r. śm.), Eugenię i Feliksa Kozłowskich