7:00 + Urszulę Jankowską (pog.)
17:00 + Ryszarda Kazimierczaka (19 greg.)
18:00 + męża Witolda Stępkę (2 r. śm.), braci, rodziców i dziadków Osieckich i Zabłotnych
18:00 + Zbigniewa Garlickiego