7:00 + Radosława Kubińskiego (pog.)
17:00 + Zofię Stanek i Stanisławę Brodziak
18:00 + Ryszarda Kazimierczaka (24 greg.)
18:00 + Mariannę (12 r. śm.), Józefa i Stanisława Pełków