7.00 Za śp. Teklę Sikorską /popog./
17.00 Za śp. Joannę Sztreker /popog./
18.00 Za śp. Andrzeja Kaczorowskiego
18.00 Za śp. męża Marka Chiba /20 r. śm./, Rodziców Zofię i Ryszarda Arszyńskich oraz teściów Jana i Reginę Chiba