7:00 + Zofię Patora (pog.)
17:00 + Henryka Gajewskiego (pog.)
18:00 + Ryszarda Kazimierczaka (25 greg.)
18:00 + Jana Olszewskiego