7:00 + Bolesława Bornińskiego (pog.)
17:00 + Danutę Furmańską (pog.)
18:00 + Aldonę Fijałkowską
18:00 + Ryszarda Kazimierczaka (26 greg.)