7:00 + Henryka Gajewskiego (pog.)
17:00 + Zofię Patora (pog.)
18:00 + Jerzego i Franciszkę Michalaków i ich r-ców
18:00 + Tomasza Sarwińskiego (4 greg.)