7:00 + Tomasza Sarwińskiego (5 greg.)
17:00 + Zofię Grabarek (pog.)
17:00 + Jerzego Murasa (30 r. śm.)
18:00 + Piotra Kęsego, Janinę i Czesława Królikowskich, Walerię i Józefa Kęsych
18:00 + Jadwigę Kamińską (14 r. sm.)