7:00 + Danutę Furmańską (pog.)
17:00 + Tomasza Sarwińskiego (6 greg.)
18:00 + Alinę Gajewską (pog.)
18:00 + Marię i Stanisława Chyleńskich