7:00 + Elżbietę Papierzyńską (1 greg.)
17:00 + Radosława Kubińskiego (pog.)
18:00 + Marię Kędzierską (pog.)
18:00 + Tomasza Sarwińskiego (8 greg.)