7:00 + Jerzego Słowikowskiego (pog.)
17:00 + Czesławę, Kazimierza i Aleksandra Małkowskich
18:00 + Tomasza Sarwińskiego (10 greg.)
18:00 + Elżbietę Papierzyńską (3 greg.)