7.00 Za śp. Annę Majewską i Grażynę Majewską-Poleszak
17.00 Za śp. Elżbietę Krzywkowską /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Józefa Portalskiego /popog./
18.00 Za śp. Barbarę Truszczyńską /popog./