7:00 + Elżbietę Papierzyńską (8 greg.)
7:00 + Włodzimierza Dąbrowskiego (pog.)
17:00 + Henryka Gajewskiego (pog.)
18:00 + Radosława Iwańskiego (pog.)
18:00 + Tomasza Sarwińskiego (15 greg.)