7:00 + Marię Kędzierską (pog.)
17:00 + Elżbietę Papierzyńską (11 greg.)
18:00 + Jerzego Słowikowskiego (pog.)
18:00 + Tomasza Sarwińskiego (18 greg.)