7:00 + Elżbietę Papierzyńską (13 greg.)
7:00 wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
17:00 + Waldemara Niecikowskiego (11 r. śm.)
18:00 w intencji rodzin i małżeństw z naszej parafii
18:00 + Tomasza Sarwińskiego (20 greg.)
18:00 + Małgorzatę Piecką (1 r. śm.)