7:00 + Zofię Patora (pog.)
17:00 + Tomasza Sarwińskiego (23 greg.)
17:00 + Janinę Barawską (30 r. śm.)
18:00 + Wiesława Kuźniewskiego (7 r. śm.)
18:00 + Elżbietę Papierzyńską (16 greg.)