7:00 + Jerzego Słowikowskiego (pog.)
7:00 + Józefę i Włodzimierza Kulińskich
17:00 + Tomasza Sarwińskiego (26 greg.)
17:00 + r-ców Teresę i Jana Strzemiecznych, d-ków Bartnickich
18:00 + Elżbietę Papierzyńską (19 greg.)
18:00 + Radosława Kubińskiego (pog.)