7:00 + Zofię Patora (pog.)
17:00 + Zdzisławę Kamińską i Eugeniusza Michalskiego i zmarłych z ich rodzin
18:00 + Elżbietę Papierzyńską (24 greg.)
18:00 + Alicję Kalinowską (pog.)