7:00 + Elżbietę Papierzyńską (29 greg.)
17:00 + Zofię Patora (pog.)
18:00 + r-ców Jana i Janinę Szymańskich, d-ków Dymków i Szymańskich
18:00 + Radosława Iwańskiego (int. od pracowników Przedszkola nr 37)