7:00 + Alicję Kalinowską (pog.)
7:00 o Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Hani w r. urodzin
17:00 + Grzegorza Kowalczyka
17:00 + Janinę, Lecha i Wiesława Sałackich
18:00dziękczynna za posługę i z prośbą o Boże błog. dla ks. Grzegorza (int. od Legionu Maryi)
18:00 + r-ców Władysława i Teresę Kwiatkowskich
18:00 o Boże błog. i zdrowie dla r-ny Pałganów