7:00 + Zofię Patora (pog.)
8.00 Msza wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
17:00 dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebna łaski dla Ewy i Władysława (z ok. 48 r. ślubu), dla Izabeli i Dariusza (z ok. 15 r. ślubu) oraz dla Artura i Ewy (z ok. 5 r. ślubu)
18:00 + Bronisławę i Zygmunta Kołodziejskich