7:00 + Wiesławę Janinę Hińcz (pog.)
18:00 + Piotra Łukaszewskiego