7:00 + Lecha Kikolskiego (2 greg.)
18:00 + Justynę i Czesława Nowakowskich