7:00 + Lecha Kikolskiego (gr.)
17:00 + Krystynę Sadowską (7. r. śm.)
18:00 + Jana Szczepańskiego (5. r. śm.)