7:00 + Lecha Kikolskiego (gr.)
17:00 Ślub
18:00 + Wiesława Kuźniewskiego