7:00 + Melchiora Nasielskiego (pog.)
18:00 + Romana Klasiak, Janinę, Romana i Krzysztofa Zalewskich, Mariolę Brzękalską