7:00 + Marię Kędzierską (pog.)
7:00 + Ludwikę i Witolda, Klarę i Stanisława
17:00 + Elżbietę Lewandowską
18:00 O Boże błog. dla synów i ich rodzin
18:00 + Włodzimierza Dąbrowskiego (pog.)