7.00 Za śp. Henryka Kajkowskiego /popog./
9.30 Za śp. Wacława Szczutowskiego w 4 r. śm.
16.30 Za śp. Helenę Kołodziejczyk w 11 r. śm.
18.00 Za śp. Helenę i Fabiana Chrzanowskich
18.00 Za śp. Edwarda Zychalak w 29 r. śm. i Zofię Zychalak