7:00 + Wiesławę Hińcz
17:00 + Jadwigę Kopacz (pog.)
18:00 + Tadeusza Wysokińskiego (8 r.śm.), rodziców Wysokińskich
18:00 + Julię, Edwarda, Stanisławę i Hieronima