7:00 + Irenę Sulkowską (1 pog.)
7:00 + Wiesława Kicińskiego (1 pog.)
17:00 + Bogumiłę Świderską (1 pog.)
18:00 + Danutę Matusiak i Edwarda Matusiaka