7.00 Za śp. Jadwigę Zaremba /1 popogrzebowa/
17.00 Za śp. Katarzynę Wydornik /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Adama i Walentynę Papierowskich
18.00 Za śp. Barbarę Truszczyńską /popog./