7:00 + Ewelinę Cichocką (pog.)
17:00 + Jana Kołuckiego (pog.)
18:00 + Ryszarda Matuszyka (6 r.śm.)
18:00 + rodziców Elżbietę (14 r. śm.) i Józefa Kukowskich