7:00 + Jana Więcka (pog.)
7:00 + Jadwigę Wójcik (7 r.śm.), Czesława Wójcika (16 r.śm.)
16:00 ŚLUB
17:00 + Danutę, Stanisławę i Jana Fuz
18:00 + Marzenę Różańską (pog.)
18:00 + Grażynę Mioduską (pog.)