7.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /popog./
17.00 Za śp. Joannę Sztreker /popog./
18.00 Za śp. Ryszarda Niedzielaka – imieninowa
18.00 Za śp. Stanisława Dąbek /popog./
18.00 Za śp. Ryszarda Wasilewicza /ks. Krzysztof R./