7.00 Za śp. Józefa Portalskiego /popog./
17.00 Za śp. Walentynę i Michała Zdrojewskich
18.00 Za śp. Włodzimierza Jeziaka /popog./
18.00 Za śp. Ryszarda Misztalskiego – imieninowa