7.00 Za śp. Jadwigę i Antoniego Zarembów
17.00 Za śp. Mieczysławę /15 r. śm./ i Stanisława Zimowskich
18.00 Za śp. Ryszarda Niedzielaka w 15 r. śm.
18.00 Za śp. Zbigniewa Maluszczaka w 23 r. śm.