7.00 Za śp. Rodziców Stanisławę i Jana Chojeckich
17.00 Za śp. Bartłomieja Krula i Stanisława Wiszniewskiego
18.00 Za śp. Bronisławę Bodal w 22 r. śm.
18.00 Za śp. Leszka Majewskiego /popog./