7.00 Za śp. Stanisława Kobuszewskiego /popog./
17.00 Za śp. Henryka Wołosz i Rodziców Józefa i Antoninę Wołosz
18.00 Za śp. Krystynę Reszka /popog./
18.00 Za śp. Zofię Terebińską /popog./